Piotr Gawara,

CEO & Founder Gamp Group


Założyciel i prezes zarządu GaMP-Group. Z wykształcenia magister inżynier informatyki, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. GaMP-Group tworzą spółki w Polsce, Niemczech, Egipcie oraz Wielkiej Brytanii, a także ich oddziały w Hiszpanii i Turcji. Głównym celem działalności Spółki jest projektowanie i tworzenie spersonalizowanych aplikacji optymalizujących procesy w przedsiębiorstwach. Jednym z takich rozwiązań jest aplikacja Safesys składająca się z dziewięciu modułów poświęconych różnym obszarom funkcjonowania firmy.

Piotr Gawara, CEO & Founder Gamp Group