Piotr Hałoń

Starszy manager, Deloitte


Piotr ma kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w sektorze energetycznym; posiada gruntowną wiedzę handlową oraz techniczną nt. funkcjonowania rynków, produktów i kontraktacji mediów energetycznych. Jako certyfikowany makler Towarowej Giełdy Energii wprowadzał zróżnicowane modele zarządzania strategią, realizował projekty z zakresu sprzedaży i wsparcia, marketingu, restrukturyzacji oraz akwizycji. Odpowiadał za rozwoju portfela produktowego ukierunkowanego głównie na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i dekarbonizację.

Pełniąc funkcję kierowniczą w jednej z największych spółek obrotu w Polsce, współpracował z klientami energochłonnymi, sektorem rozproszonym oraz jednostkami publicznymi i państwowymi, a w sektorze prywatnym realizował projekty dla klientów z obszaru SME oraz mass market.