Piotr Kiliszek 

przewodniczący Grupy Doradczej ds. Bezpieczeństwa, PRFM


Ekspert z zakresu bezpieczeństwa, doświadczenie zdobył w trakcie ponad 20-letniej służby w policji i służbach specjalnych. Po odejściu na emeryturę kierował Biurem Bezpieczeństwa JSW S.A., otrzymał również misję utworzenia spółki JSW Ochrona oraz przejęcia ochrony we wszystkich obiektach wchodzących w skład GK JSW. Był pełnomocnikiem zarządu ds. bezpieczeństwa GK JSW. Od roku 2020 niezależny ekspert. Występował w programach „Bezpieczny Biznes” w stacji telewizyjnej Biznes 24 oraz pisał dla magazynu A&S o bezpieczeństwie obiektów przemysłowych i bezpieczeństwie biznesowym. Absolwent studiów EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.