Piotr Trojanowski

Director CBRE GWS


Manager z 25 letnim doświadczeniem w branży budowlano – instalacyjnej, budownictwa konstrukcyjnego oraz budownictwa specjalistycznego.

Posiada uprawnienia w branży elektrycznej, energetycznej i gazowniczej. Jest również audytorem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, zarejestrowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jego fascynacja nowymi technologiami, ekologią oraz unikalna wiedza łącząca zagadnienia z zakresu budownictwa i techniki zapoczątkowała powstanie unikalnego polskiego zespołu CBRE Technology & Energy Sustainabiliy  działającego w ramach działu Zarządzania Projektami i Generalnego Wykonawstwa (Project Management and Principal Contracting Department)