Rafał Malarz

prezes zarządu Cavatina Holding


Rafał Malarz jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej

Izby Radców Prawnych w Katowicach. Przed dołączeniem do Cavatina Holding pracował jako

aplikant radcowski w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy (2009-2013), a następnie jako radca

prawny w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol (2013-2016).

W zarządzie Cavatina Holding zasiada od 2017 r. Funkcję prezesa zarządu Cavatina

Holding pełni od 31 grudnia 2020 r.