Dr n. med. Rafał Staszewski

Dyrektor Generalny i członek zarządu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: Public Relations w Praktyce (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zarządzanie Finansami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członek Rady Agencji Badań Medycznych oraz Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Naukowo zainteresowany obszarem zdrowia publicznego, zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz jakością i komunikacją w ochronie zdrowia. Współpracował m.in. ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, z Urzędem Marszałkowskim, z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, z DGA S.A., z Wydawnictwem Medycznym Termedia. Redaktor książek poświęconych problematyce organizacji ochrony zdrowia i autor prac w czasopismach i podręcznikach akademickich. Ostatnio współredaktor książki Uwarunkowania kulturowe opieki nad pacjentem. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Trener w licznych szkoleniach dotyczących obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentami oraz badań klinicznych.