Robert Robok

Kierownik Projektu w FB Antczak


Kierownik Projektu w FB Antczak, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, pasjonat historii i zabytków architektury.