Sławomir Nitek

dyrektor generalny Action Polska


W marcu 2019 roku dołączył jako dyrektor generalny i członek zarządu do Action Polska, dynamicznie rozwijającej się sieci dyskontów niespożywczych. Wcześniej, przez 16 lat był związany z duńską siecią dyskontów spożywczych Netto, gdzie przez ostatnie dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora operacyjnego i odpowiadał za funkcjonowanie wszystkich sklepów na terenie kraju. Wcześniej, przez 7 lat był dyrektorem HR w tej sieci.

Przed działalnością w strukturach Netto był menadżerem w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander), w którym odpowiadał za programy rozwoju przywództwa dla dyrektorów oddziałów, regionów i makroregionów. Przez 8 lat pracował w firmach doradczych: Hay Group (obecnie KornFerry), Kolaja&Partners i Ernst&Young, zajmując się projektami doradczymi w zakresie polityki wynagrodzeń, rozwoju i szkoleń, podnoszenia efektywności oraz restrukturyzacji kadrowej przedsiębiorstw. W Ernst&Young przez 3 lata pełnił funkcję dyrektora szczecińskiego biura tej firmy. Łącznie ponad 21 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra socjologii, a następnie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (ukończony program Executive MBA).