Stan Mitchell

MPFMC (Hon), FWIFM, FRICS, IEng


Prezes i dyrektor naczelny Key Facilities Management International. Jest przewodniczącym Komisji Technicznej ISO 267 ds. FM oraz przewodniczącym Komisji Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego ds. FM