Tomasz Śliwiński

efektywniej.pl


 

Audytor energetyczny wpisany na listę ZAE nr 386 oraz listę MI uprawniającą do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej nr 9496. Twórca i współtwórca ponad 250 audytów energetycznych budynków, twórca i współtwórca ponad 120 audytów energetycznych w przemyśle m.in. dla: ciepłowni Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdańce, Bader Polska sp. z o.o.

Studiował na Politechnice Wrocławskiej budownictwo lądowe i wodne ze specjalizacją: budownictwo technologiczne – budownictwo energooszczędne i pasywne z elementami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa.