Waldemar Weinritt, JP Weber


Współodpowiedzialny za nadzór inwestycyjny nad L’UNI z ramienia firmy doradczej JP Weber. Od ponad 10 lat związany z branżą budowlaną. Były członek zespołu przygotowującego i realizującego remont zabytkowego budynku Rynek 49 we Wrocławiu. W przeszłości odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę kosztów projektu modernizacji Wrocławskiego węzła wodnego, a także nadzór budowlany na terenie budowy Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz nad robotami żelbetowymi przy inwestycjach mieszkaniowych. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej.