Wojciech Nizio

Regional Brand Activation Manager, Tork


Od 2020 r. prowadzimy światową kampanię Pracuj bezpiecznie, udostępniając firmom z wielu segmentów rynku zestaw narzędzi z najważniejszymi informacjami i rozwiązaniami pomagającymi tworzyć bezpieczne miejsca pracy. Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest zorganizowanie przestrzeni biurowej w taki sposób, aby umożliwić gościom i pracownikom przestrzeganie „reżimu sanitarnego” we wszystkich strefach budynku: recepcji, powierzchniach biurowych, pomieszczeniach socjalnych, salach konferencyjnych i toaletach. Dezynfekcja rąk to teraz pierwsza czynność, którą wykonuje się przy wejściu do jakiegokolwiek obiektu, dlatego proponujemy postawienie tam stojaka z chusteczkami i środkami do dezynfekcji oraz specjalnym panelem pozwalającym na komunikację z gośćmi i pracownikami. Dzięki niemu możemy zachęcić do odkażenia rąk, przypomnieć o konieczności założenia maski czy zachowania dystansu społecznego. To również sposób, by zapewnić gości, że obiekt jest bezpieczny, i poinformować ich o wdrożonych procedurach.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Kantar na zlecenie właściciela marki Tork, 7 na 10 pracowników oczekuje, że ich pracodawca zapewni – poprzez dodatkowe działania – odpowiednią higienę. Z kolei inne wyniki pokazują, że ludzie nie czują się bezpiecznie, korzystając z łazienek wyposażonych w suszarki do rąk – od kilku miesięcy odnotowujemy wzrost zainteresowania kierowników obiektów, chcących zamienić je na ręczniki papierowe. To pokazuje, że zastosowanie rozwiązań zwiększających poczucie bezpieczeństwa użytkowników staje się priorytetem dla menedżerów. W tym miesiącu udostępniliśmy nowy pakiet produktów higienicznych Tork dla biur, którego głównym celem jest pomoc zarządcom obiektów w sprostaniu zwiększonym wymaganiom w zakresie higieny. Tym samym Tork chce pokazać, że biuro może być zawsze bezpieczne i czyste, a podejmowane działania – wydajne i zgodne ze zrównoważonym rozwojem.