Wojciech Wiklik

Area General Manager, CBRE Global Workplace Solutions


 

 

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu obsługą techniczną budynków oraz technicznym zarządzaniem portfelami nieruchomości na szczeblu regionu EMEA – w tym we wdrażaniu i tranzycji złożonych systemów CAFM na różnych poziomach.
W ramach obecnego stanowiska odpowiada za część lokalnego biznesu, w ramach którego firma CBRE GWS na terenie Polski świadczy usługi obsługi technicznej dla Klientów z sektorów Office, Retail & Local Data Centers.