Wojciech Żak

Prezes firmy Voolt z Grupy NOVAVIS SA


Wojciech Żak – Absolwent Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie – kierunek Administracja publiczna. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autor książek o nowoczesnym zarządzaniu jakością.  Do 2012 roku pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmował się zarządzaniem projektami rozwojowymi i badawczymi z dziedzin technicznych, w tym innowacji z obszaru odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel Grupy kapitałowej NOVAVIS, którą kieruje do dzisiaj na stanowisku Prezesa Zarządu. Pełni również  funkcje Prezesa Zarządu w spółce zależnej Voolt sp. z o.o.  Ekspert w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Od 10 lat przenosi do biznesu koncepcje związane z smartenergia, z ukierunkowaniem na magazynowanie oraz fotowoltaikę.

Wojciech Żak, Prezes firmy Voolt z Grupy NOVAVIS SA