Wojciech Żak

PREZES FIRMY VOOLT Z GRUPY NOVAVIS


Absolwent Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie – kierunek administracja publiczna. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autor książek o nowoczesnym zarządzaniu jakością. Do 2012 r. pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmował się zarządzaniem projektami rozwojowymi i badawczymi z dziedzin technicznych, w tym innowacji z obszaru odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel Grupy kapitałowej NOVAVIS, którą kieruje do dzisiaj na stanowisku prezesa zarządu. Pełni również  funkcję prezesa zarządu w spółce zależnej Voolt sp. z o.o. Ekspert w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii. Od 10 lat przenosi do biznesu koncepcje związane ze smartenergia, z ukierunkowaniem na magazynowanie oraz fotowoltaikę.