KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Anna Piaskowska, Menedżer Rozwoju Segmentu Centrów Handlowych Securitas Polska


Dobrym przykładem jest branża retail, która w dobie pandemii z jednej strony stała się bezpośrednim beneficjentem wzmożonej aktywności konsumentów w kanałach online i zakupów e-commerce, a z drugiej została zobligowana do wdrożenia rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa dotyczący również przestrzegania zasad i obostrzeń sanitarnych podczas zakupów stacjonarnych. Przyczyniło się to również do intensyfikacji działań proklienckich, a poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas przebywania w obiektach handlowych nabrało szczególnego znaczenia.

Branża bezpieczeństwa aktywnie podeszła do transformacji usług ochrony, wykorzystując zintegrowane systemy zabezpieczeń nie tylko bardziej efektywnie, ale również do dodatkowych zastosowań. Przykładem może być wykorzystanie kamer do systemu automatycznie zarządzającego przepływem osób i limitowania liczby klientów w obiektach. Systemy mogą również  sygnalizować  wejście w wyznaczony obszar, a kamery termowizyjne automatycznie mierzą temperaturę osób wchodzących.

Każde z wymienionych rozwiązań ma potencjał długookresowy, wychodzący poza czas pandemii. Systemy dzisiaj wykorzystywane do zliczania liczby osób w obiekcie mogą być wykorzystywane jutro w procesach optymalizacji sprzedaży. Nowe technologie uczenia maszynowego pozwalają realizować dotychczas nieosiągalne analizy zachowań klientów, które można wykorzystać biznesowo. Przyszłymi zwycięzcami branży ochrony będą firmy, które tak jak Securitas trudny czas pandemii i ciągłych zmian wykorzystają do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych u swoich klientów i pozostaną otwarte na nowe wyzwania.