KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Maciej Grabowski, project leader NTT System S.A.


Wzbogacanie platformy o nowe funkcjonalności jest szczególnie ważne dla nas ze względu na potrzeby nowoczesnych biur. Jednoczesne użytkowanie przestrzeni wspólnej przez wielu pracowników nie jest możliwe z uwagi na ograniczoną liczbę przestrzeni konferencyjnych. Rodzi to problemy, które wzmaga jeszcze panująca sytuacja epidemiologiczna. Odpowiedzią na nie może być opcja rezerwacji biurek lub sal przez aplikację, współdzielenie miejsc parkingowych oraz integracja z wyświetlaczami przy salach. Współpraca z każdym elementem tradycyjnie spotykanym w budynku niesie wiele korzyści dla każdego uczestnika procesu. Dlatego cieszymy się ze współpracy z partnerami, którzy to dostrzegają i doceniają.
Wymiana kart dostępu na aplikację mobilną pozwala też ograniczyć ilość generowanego plastiku i zredukować ślad węglowy budynku. Co więcej, zebrane dane pozwalają na optymalizację zużycia wyposażenia takiego jak windy lub oświetlenie w godzinach niskiej eksploatacji. Jest to też skuteczny sposób na oszczędzanie.
Stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych takich jak Blue Bolt w przestrzeni biurowej to trend przybierający na sile. Dzięki niemu możliwa jest trwała zmiana podejścia do zarządzania budynkiem.