KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Renata Skowrońska, Senior Business Development Manager – Hard Services, Dussmann Polska


Tylko w przypadku wsparcia operacji przez nowoczesne technologie można świadomie i efektywnie odpowiadać na potrzeby klienta. Stosowanie systemów pozwalających mierzyć parametry wykonywanych zadań, umożliwia monitorowanie postępów pracy, co pozwala skupić się na tych procesach, których potrzebują nasi klienci.

Przyszłością branży są usługi oparte na umowach SLA i KPI. Jest to ważny krok w budowaniu relacji między klientami i dostawcami usług, droga do wzajemnego zrozumienia oraz sposób zabezpieczenia interesów obu stron. Stosowanie SLA oraz KPI pozwala po obu stronach odpowiednio zarządzać ryzykiem oraz zapewniać efektywność kosztową w dłuższej perspektywie. Daje również możliwość podejmowania świadomych decyzji opartych wyłącznie na faktach. Takie umowy już funkcjonują w naszym portfelu zamówień, a świadomi klienci coraz częściej przekonują się do takiej formy współpracy.