KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Marta Diop, Segment Director Corporate IFM Poland


Z naszego doświadczenia wynika, że planowanie ciągłości działania, czyli Business Continuity Plan (BCP), to kluczowy element w procesie wznawiania działalności po nieprzewidzianym kryzysie.  Bieżący monitoring, maintenance proaktywny, reaktywny, cykliczne podsumowania, raporty pozwalają dosłownie trzymać rękę na pulsie, nie dopuszczając do sytuacji, które mogłyby zaważyć na funkcjonowaniu obiektu i wpłynąć na jego użytkowników.

Dlatego też, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej/kryzysowej w każdym obsługiwanym przez nas obiekcie – niezależnie od zakresu usług – działamy zgodnie z indywiualnie opracowywanymi planami ciągłości działania. Nie są to jednak procedury stworzone „raz na zawsze”. Dynamika wydarzeń i specyfika danego obiektu wymusza bieżący przegląd i aktualizację zapisów.

Oczywiście, sam plan – jako „mapa drogowa” działania, to nie wszystko. Musi być on poparty gruntowną ekspercką wiedzą – w jaki sposób przeprowadzić dane czynności,  jak zrobić to najskuteczniej, najbezpieczniej i efektywnie kosztowo. Naszym uzupełnieniem do BCPs są systemy zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi. Know-how jak ustawić procesy – nie tylko działanie naprawcze, ale również planowanie zakupów, działania profilaktyczne i inne aktywności – pozwala mądrze i efektywnie gospodarować zasobami – niezależnie od sytuacji.

Nasze przywiązanie do BCPs, poparte elastycznością i ekspertyzą, sprawdziły się i nadal sprawdzają nie tylko w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

O AUTORCE: Marta Diop

Segment Director Corporate IFM Poland,  manager z blisko 20-letnim doświadczeniem w branży Facility Management
i w cateringu. Od pięciu lat związana z Sodexo Polska, gdzie ścieżka kariery powiodła ją od funkcji Business Development Managera (od 2014 r.) ku stanowisku Sales Director (2015 r.) aż do obecnie pełnionej roli – Segment Director IFM Sodexo Poland (od 2018 r.).

Do jej obowiązków należy nadzór nad strategicznymi klientami, dla których firma realizuje kompleksową obsługę nieruchomości, świadczy usługi wpisujące się w szeroko pojmowane zarządzanie miejscem pracy oraz usługi żywieniowe. Dążenie do pełnego zrozumienia potrzeb klienta pozwala Marcie projektować efektywne rozwiązania, nierzadko wykraczające poza tradycyjnie pojmowane branżowe standardy.

W obszarze usług żywnościowych oferowanych przez Sodexo Marta wspierała implementację innowacyjnych na polskim gruncie konceptów gastronomicznych – m.in.: kawiarnię Aspretto by Sodexo, uznaną za najlepszą restaurację pracowniczą w konkursie Food Business Awards 2015.  Natomiast, w obszarze Facility Management, podlegająca jej nadzorowi nieruchomość, poddana audytowi,  wykazała najwyższy standard zarządzania według normy ISO 55001:2014. Jest to jedyny tak certyfikowany obiekt w Polsce.

Prywatnie jest miłośnikiem muzyki rockowej i częstym bywalcem wydarzeń kulturalnych.