KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Angelika Majkowska, HR Manager


Tryb hybrydowy, który obecnie funkcjonuje jako rozwiązanie kompromisowe, po pandemii prawdopodobnie utrzyma się i będzie obowiązującą praktyką. Znacząco wpłynie on na relacje managerów ze współpracownikami. Kluczowe w ich codziennej komunikacji będą transparentność przekazu, formułowanie konkretnych komunikatów oraz bieżący feedback. Jednocześnie zdecydowanie odchodzimy od modelu relacji opartej na zawodowym dystansie. Z osób nadzorujących pracę managerowie staną się dla pracowników przede wszystkim partnerami, szanującymi ich indywidualność i budującymi wzajemne zaufanie. Pierwsze doświadczenia pracy zdalnej pokazały nam, że w przyszłości jednym z największych wyzwań kadry zarządzającej będzie integrowanie zespołu, tworzenie więzi pracowników z organizacją przy zachowaniu idei worklife balance. Managerowie skupią się na dbaniu o ograniczenie rotacji w firmie, m.in. poprzez tzw. empowerment, czyli angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji. Dużej uwagi będą wymagały także działania motywacyjne, wdrażanie nowych pracowników w warunkach ograniczonego bezpośredniego kontaktu oraz konfrontacja z asertywnością pokolenia Z, które nie obawia się częstych zmian pracy, przedstawia coraz wyższe oczekiwania w zakresie zarobków, benefitów, różnorodności zadań i perspektyw rozwoju. Młoda generacja pracowników oczekuje od swoich przełożonych także sprawnego poruszania się w środowisku informatycznym i wdrażania rozwiązań IT w codziennej pracy. Managerowie przyszłości będą reprezentować nowy styl przywództwa, w którym miejsce systemu delegowania zadań zajmą współpraca, elastyczność, szukanie rozwiązań i wskazywanie kierunków. Ważną rolę odegra inteligencja emocjonalna, która ułatwi kierownikom indywidualne podejście do pracowników i niwelowanie stresu w pracy.