KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Beata Sołtys, członek zarządu, Sabur


Popatrzmy także na problem szerzej i przyszłościowo. Pamiętajmy, że trudno przewidzieć, jakie jeszcze inne media i parametry procesowe będziemy chcieli monitorować w przyszłości, ale jeżeli wdrożone rozwiązanie jest otwartą platformą, nie będziemy mieli żadnych ograniczeń do monitorowania nowych parametrów, takich jak sprężone powietrze, woda, CO2, czy innych danych potrzebnych m.in. do raportów ESG.

Z naszego doświadczenia wiemy także, jak ważne jest, aby rozwiązanie, dzięki któremu utrzymamy koszty poszczególnych mediów w ryzach, stało się standardem wyposażania kolejnych obiektów metodą „kopiuj-wklej”, włączając poszczególne hale magazynowe czy biura do jednego systemu zarządzania, w sposób automatyczny.

I jeszcze na koniec, last but not least  – popatrzmy na obiekty jako zbiory różnych, cennych informacji.  W  obiektach wyposażonych w systemy monitoringu danych procesowych (tj. jak media, ale nie tylko) możemy agregować różne dane, których analiza i interpretacja może przydać się nam już teraz lub w przyszłości, a także zabezpiecza zarządców nieruchomości na wypadek nowych regulacji i ograniczeń.