KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Dominika Zajączkowska Dyrektor Zarządzająca EVVA Polska


Istnieje wiele czynników, które w procesie podejmowania decyzji należy wziąć pod uwagę: od wymagającego szczególnej staranności audytu istniejącego systemu z dokładnym sprawdzeniem, czy nie jest on naruszony, po wybór odpowiedniego partnera, któremu zostanie powierzone zaprojektowanie i wykonanie systemu. Przy wyborze producenta i dostawcy, obok najwyższej oferowanej jakości i wieloletniego doświadczenia w realizacji systemów dostępowych, szczególnie ważny jest aspekt związany z ochroną danych. Należy pamiętać, że utworzenie planu systemu zamknięć wymaga udostępnienia danych wrażliwych, takich jak plany budynków, pięter. W planie mogą być zapisywane także systemy alarmowe, strefy dodatkowej kontroli, sejfy itp. W przypadku systemów elektronicznych, w oprogramowaniu zapisywane są także dane osobowe. W związku z tym, aby móc bezproblemowo i bezpiecznie korzystać przez wiele lat z systemu master key, jego opracowanie, realizację oraz serwisowanie należy powierzyć doświadczonym producentom i wykonawcom.