KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Eliza Gut, marketing manager, Vertiv Poland


Formuła hybrydowa stworzyła nam przede wszystkim szansę osobistego spotkania i przeprowadzenia ciekawych rozmów w kuluarach, czego wszystkim brakowało w ostatnich miesiącach. Równoczesny streaming online pozwolił z kolei na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i –  co ważne – zapis wszystkich prelekcji. Doceniło to wielu z naszych klientów, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu na żywo.