KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Ewa Bodio-Ziółkowska, head of administration Volkswagen Financial Officer


Jako jeden z plusów skutków pandemii w biurze uznaję zaprowadzenie porządku…. w utrzymaniu porządku i dyscypliny wśród samych zleceniobiorców, np. pod kątem wyszkolenia i monitorowania swoich pracowników oraz lepszej jakości dostarczanych produktów. Dobrą stroną jest także rygorystyczne, systematyczne dezynfekowanie biur, którego na taką skalę wcześniej nie było. Wzrosła też samoświadomość pracowników w utrzymywaniu higieny wokół siebie. A jeśli dodamy inwencję i elastyczność w reagowaniu na potrzeby jak w artykule, to klienci mogą liczyć na interesujące optymalizacje kosztowe i jakościowe.