KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Grzegorz Gałka, PREZES ZARZĄDU FM SOLUTIONS


Facility management nie sprowadza się jedynie do usług prostej ochrony czy utrzymania czystości, ale obejmuje obsługę techniczną, infrastrukturalną oraz administracyjną obiektów, specjalistyczne serwisy, wykonawstwa instalacji, przebudowy, modernizacje oraz consulting. Świadomy właściciel obiektu nie będzie poszukiwał jedynie „usługodawcy”, ale czegoś więcej – merytorycznego partnerstwa, które zapewni komfort i bezpieczeństwo.