KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Wojciech Żak, Prezes firmy Voolt z Grupy NOVAVIS SA


Planując zrównoważone źródła energii, zapewniamy przewidywalne koszty. Współpracując z nami, klienci otrzymują kompletne wsparcie merytoryczne i techniczne przy wyborze odpowiednich rozwiązań ekologicznych i proenergetycznych, a także możliwość wykonawstwa.
Przygotowujemy koncepcje  instalacji fotowoltaicznych na nowo projektowanych halach, dokonujemy analizy finansowej wraz z wyliczeniem wskaźników emisji CO2, której udało się uniknąć.