KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Jakub Celej, Inżynier sprzedaży TM TECHNOLOGIE


Każdego dnia każdy z nas ma styczność z oświetleniem awaryjnym, ponieważ jest ono wymagane w budynkach zamieszkania zbiorowego, w obiektach użyteczności publicznej, na widowniach kin, teatrów, w obiektach sportowych, w szpitalach, magazynach, szkołach czy miejscu naszej pracy. Im wyższy standard — tym większe bezpieczeństwo przebywających osób w obiekcie. Jedną ze zmian, którą można dostrzec w PN-EN 1838:2013, jest szczególne uwzględnienie osób niepełnosprawnych w ewakuacji, dlatego w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia, nagłaśniamy ten aspekt.
 
Zgodnie z normą oświetlenie awaryjne powinno dodatkowo znajdować się:

– w toaletach dla osób niepełnosprawnych — wymagania jak dla stref otwartych min. 0,5 lx,

– w pobliżu urządzeń przywoławczych dla osób niepełnosprawnych – min. 5 lx na jego powierzchni,

– w pobliżu miejsc przeznaczonych do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych.

 

Aktualizacja wymagań normatywnych dotyczy również PN-ISO 7010 ➡ PN-EN ISO 7010:2020-07. W wersji 2020 uwzględniono dwa nowe znaki bezpieczeństwa wskazujące wyjście ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 
Jako świadomy producent oświetlenia awaryjnego zalecamy korzystanie z normy PN-EN 1838:2013. Aby podnieść jeszcze bardziej poziom bezpieczeństwa, w ofercie można znaleźć również piktogramy do wyznaczania drogi ewakuacyjnej osobom niepełnosprawnym, ponieważ dla TM TECHNOLOGIE ważne jest bezpieczeństwo WSZYSTKICH osób.