KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Jan Pawlik, workplace management director w ISS Polska


Z drugiej strony pracodawcy mają do czynienia z kompletną zmianą przyzwyczajeń pracowników wiążącą się z niechęcią do pracy stacjonarnej w wymiarze większym niż 1–2 dni w tygodniu, a także liczą się z wydatkami związanymi z rekompensatą kosztów pracy zdalnej.

Istnieje kilka prostych kroków, które polecamy, aby podnieść satysfakcję pracowników (użytkowników powierzchni biurowych) przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i optymalizowaniu przestrzeni:

1. Przemyślenie i zaplanowanie działań związanych ze środowiskiem pracy już na kilka miesięcy przed ich podjęciem, a przede wszystkim zabezpieczenie danych. Na podstawie danych pochodzących z systemów rezerwacji lub ewidencji czasu pracy eksperci w dziedzinie workplace określą style pracy dominujące w organizacji. Jeżeli podobne dane nie są dostępne, warto wykorzystać sensory IoT (sensory oparte na rozwiązaniach internetu rzeczy).

2. Przygotowanie KPI, zarówno miękkich opartych na efektywności pracy i budowaniu poczucia przynależności, jak i twardych bazujących na rewizji programu ograniczenia powierzchni, trybie pracy i oczekiwanych oszczędnościach.

3. Przeprowadzenie analizy preferencji opartej na ankietach i warsztatach dotyczących pięciu obszarów potrzeb –  elastyczności, współpracy, technologii, well-beingu i bezpieczeństwa, ESG. Zdobycie informacji, jakie obszary są istotne dla pracownika, to bezcenne źródło wiedzy dla pracodawcy, który na tej podstawie może określić priorytetowe potrzeby i zdecydować, jak mądrze pogodzić kwestię satysfakcji użytkowników z optymalizacją.