KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Jan Woźniak,, prezes zarządu Engie Services 


Zastosowanie wartości deklaratywnych zawsze obarczone jest ryzykiem raportowania danych niezestawialnych lub nieporównywalnych. Jest to z pewnością raport, który ukazuje oblicze branży i rynku, o jakie zawsze nam chodziło.

Analizując zestawienie, wyraźnie dostrzegamy, że tworzą je firmy najbardziej wartościowe i najistotniejsze dla rynku FM w Polsce. Nie ma tu niespodzianek. Dzięki raportowi nasi klienci mogą uzyskać pełniejszy obraz rynku i  podmiotów, które go faktycznie budują.

Jeśli chodzi o dalszy rozwój rynku FM, muszę stwierdzić, że przynajmniej nasza firma nie odczuła znacząco negatywnego wpływu pandemii. Zatem gdy ukaże się raport analizujący obroty za rok 2020, spodziewam się, że nie nastąpią w nim duże różnice, jeśli chodzi o kolejność. Na nasze szczęście branża FM okazała się w większości odporna na działanie kryzysu, chociaż trzeba pamiętać, że skutki spowolnienia możemy odczuć dopiero po jakimś czasie.

 

Nadal jestem jednak optymistą i sądzę, że przyszłość całej gospodarki po chwilowych perturbacjach okaże się pozytywna, co generalnie dobrze przełoży się na całą branżę nieruchomości, a w efekcie na FM.