KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Juliusz Marcin Chłopik, dyrektor ds. rozwoju, General Property


Tu konieczne było utrzymanie ich technicznej infrastruktury, tak by w każdej chwili mogły powrócić do normalnego funkcjonowania. Choć budynki zaczęły znów się zapełniać, klienci niekoniecznie chcą powrotu kosztów do poziomu sprzed pandemii. Powstał tu pewien rozdźwięk – właściciele budynków są zdania, że podobny sposób funkcjonowania da się utrzymać również w obecności najemców. Duży nacisk na oszczędności i ochronę środowiska, uwarunkowany jest obecną sytuacją wszechobecnego wzrostu cen, która wymusza na właścicielu, a pośrednio na obsłudze technicznej, dogłębną analizę budynku właśnie pod tym kątem.

Jeśli chodzi natomiast o obszar kompetencji w kontekście technicznego utrzymania obiektów, konieczne jest bycie na bieżąco – mam tutaj na myśli pracę z nowoczesnymi technologiami. Obecnie klient oczekuje działania kreatywnego, wyszukiwania takich rozwiązań, które są nowoczesne i angażują mniejszy nakład fizycznej pracy osób, a jednocześnie generują oszczędności. Kolejnym istotnym aspektem jest jakość i co za tym idzie, świadomość wymagań klientów w tym zakresie. Aby spełnić te oczekiwania i wychodzić im naprzeciw, stosujemy odpowiednie metody pomiaru jakości i oceny zadowolenia. Realizujemy założenia również poprzez audyty oraz urzeczywistnianie idei ciągłego samodoskonalenia.

Nie sposób nie wspomnieć również o zarządzaniu kryzysowym. Zauważyliśmy, szczególnie w czasach pandemii, że odpowiednie przygotowanie na tego typu sytuacje jest   istotne i coraz bardziej doceniane. Zarządzanie ryzykiem weszło obecnie na nowy poziom. Klient oczekuje od nas przedstawienia pomysłów, koncepcji, które już wdrożyliśmy lub zamierzamy wdrożyć, po to, by być przygotowanym na niespodziewane sytuacje.