KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

KRZYSZTOF PATRONIAK, WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH W KLÜH FACILITY SERVICES


Zadanie klienta polega więc na jasnym określeniu wymogów przy równoczesnym pozostawieniu wykonawcy pewnego marginesu dowolności  (jeśli klient nie uwzględnia swobody decydowania po stronie firmy sprzątającej np. o liczbie personelu lub stosowanych narzędzi, bierze poniekąd odpowiedzialność za efekt). Spełnienie odpowiednich norm najłatwiej wyodrębnić w branży farmaceutycznej bądź w zakładach mięsnych za pomocą pobrania wymazu. Procedura ta pomaga w określeniu czystości biologicznej.

Niestety, obecnie tylko nieliczne firmy działające na rynku realizują usługi w przedstawiony sposób. Pozostałe z nich polegają na subiektywnej ocenie czystości bądź wskaźniku przepracowanych godzin, co nie daje nam rzeczywistego obrazu jakości usługi. Takie podejście nie sprzyja również wdrażaniu nowych technologii czy też optymalizacji procesu utrzymania czystości.