KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Leszek Zalewski, Regional Operations Director, Sodexo Polska


Znaczenie walki z emisją dwutlenku węgla powinno być priorytetem przez wzgląd na konsekwencje dla obecnego i kolejnych pokoleń. Warto jednak zauważyć, że wydatki poniesione na te działania teraz, mają szansę znacząco zwrócić się już w niedalekiej przyszłości. Walka ze śladem węglowym powinna zatem zająć centralne miejsce w polityce zrównoważonego rozwoju każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa.