KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

dr Łukasz Siudak, CEO Strabag pfs


W związku z tym większość naszych rozmów z klientami dotyczy inwestycji capexowych w zakresie źródeł pozyskiwania energii tak, aby przez najbliższe lata była na porównywalnym poziomie kosztowym. Z naszych analiz wynika, że jeżeli klient będzie w 100 procentach pokrywał koszty inwestycji w energię odnawialną (siłownie słoneczne czy też wiatrowe), to może ona okazać się nieopłacalna w dłuższym okresie. Chcąc pomóc naszym klientom, skupiamy się na tym, aby przenieść koszty na operatorów i podpisywać kontrakty związane z udziałami w zielonej energii, czyli np. we wspólnie tworzonych farmach fotowoltaicznych.

Inwestowanie oraz ograniczanie wydatków na energię, o których mówię, to niezwykle istotne aspekty w sektorze prywatnym i właściwie tylko z tym sektorem prowadzimy rozmowy. Sektor publiczny ze względu na ograniczenia prawne, nie ma możliwości tak otwartego dialogu z dostawcą usługi innej niż sensu stricte usługa FM-owa. Naszą rolę ogranicza kontrakt, a raczej brak konkretnych zapisów na temat działań optymalizacyjnych, a biorąc pod uwagę dyscyplinę finansów publicznych, żadna ze stron nie chce, mimo naszej gotowości, tego tematu rozwijać. Specyfika kontraktu publicznego ma być taka, że ma być on wykonany w podstawowych punktach a wszystko, co ponad uznaje się za kłopotliwe dla klienta publicznego.