KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Małgorzata Kmieć, dyrektor operacyjny, Seris Konsalnet Cleaning


Przedstawione dane z obszaru europejskiego potwierdzają, że Polska jako kraj przechodzący z fazy rynku rozwijającego się do rynku rozwiniętego proporcjonalnie zwiększa udział w facility management w zakresie usług outsourcingowych. Trend ten był już widoczny w latach, o których mówi raport (2016–2019), a obecnie jeszcze przyspieszył. Jest to sprzyjająca okoliczność na trudną obecną koniunkturę, doświadczoną covidową niepewnością. Mam nadzieję, że w kolejnych latach utrzymamy zakładane tempo wzrostu usług zlecanych na zewnątrz. Seris Konsalnet i jego spółka Seris Konsalnet Cleaning intensywnie inwestują w rozwój nowoczesnych usług dla dużych obiektów, które wpisują się w strategię Cleaning 4.0. To nasze podejście do stworzenia ekosystemu nowoczesnych, zautomatyzowanych i ekologicznych usług czystości dla firm i instytucji. Równolegle rozwijamy nowoczesne usługi bezpieczeństwa w ramach innych spółek z grupy Seris Konsalnet, dostosowane do wymogów sanitarnych i powstałe z myślą o bezpieczeństwie pracowników – również zdrowotnym.