KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Małgorzata Wilczek, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Polsce i krajach bałtyckich w ISS Facility Services


Tworzy to ciekawą perspektywę obecnej rzeczywistości dodatkowo dotkniętej pandemią.

Z punktu widzenia liczby graczy FM, co pokazuje raport, rynek potrzebuje konsolidacji. Od kilku już lat wielu kluczowych międzynarodowych dostawców usiłuje znaleźć odpowiedni target do zakupu, jednak koszt procesu vs. niewielka skala podmiotów lokalnych na sprzedaż czyni takie projekty nieopłacalnymi ekonomicznie. Oferty sprzedaży podmiotów międzynarodowych dotyczą zaś skali co najmniej całego regionu Europy i procesy te odbywają się poza Polską. Czekają nas więc serie niewielkich przejęć lub fuzje na potężną skalę.

Pandemia pozwoliła na rozpoczęcie otwartego dialogu w zakresie istoty FM w wybranych elementach (dezynfekcja, bezpieczeństwo higieniczne, czystość powietrza, redefinicja funkcji biura i modelu pracy). ISS Facility Services jako firma, której 50% obrotu pochodzi z usług utrzymania czystości, doskonale przetrwała próbę związaną z COVID-19, stając się partnerem dla swoich kluczowych klientów, a nie tylko dostawcą usługi. Udało nam się stworzyć unikatowe produkty w zakresie bezpieczeństwa i higieny przestrzeni, workplace experience, rozwiązań touchless do obsługi użytkowników czy Internetu Rzeczy wpierającego projektowanie usług w odniesieniu do zachowań użytkowników w New Normal. Jesteśmy w pełni przygotowani do wpierania klientów w zakresie reOpeningu i wierzymy, że nasz udział w rynku znacząco wzrośnie dzięki technologiom i spektrum usług.