KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Marcin Wasilewski, Partner w Nuvalu


– to warunek powodzenia dużych projektów strategicznych, które decydują o przewadze konkurencyjnej każdej organizacji.

Dużym wyzwaniem jest zachowanie wysokiego poziomu produktywności – to trudne w realiach home office. Kluczem do sukcesu będzie więc wdrożenie takiego modelu zarządzania, który efektywne wykorzystuje potencjał pracy zdalnej i stacjonarnej. Manager powinien umiejętnie korzystać z innowacyjnych technologii (m.in. związanych z cyfryzacją i automatyzacją), jednocześnie nie tracąc z oczu najważniejszego zasobu każdej organizacji – ludzi. Ponadto nowoczesny lider powinien dysponować szerokim katalogiem umiejętności miękkich, które pozwalają skutecznie motywować i integrować pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że budowanie team spirit w realiach pracy zdalnej jest niezwykle trudnym zadaniem – warto więc w bezpieczny sposób korzystać z możliwości, jakie dają w tym obszarze biura.

Istotną kompetencją jest inteligencja emocjonalna. Manager powinien rozumieć potrzeby ludzi i reagować na nie – to buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, które jest nieocenionym zasobem, zwłaszcza w niepewnych czasach. Ważne, by potrafił jasno komunikować cele oraz oczekiwania, co wymaga dużej sprawności w kontekście coraz większej dynamiki zachodzących zmian.