KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Mariusz Kisiel, dyrektor operacyjny TechFM w SPIE Building Solutions


Dziś nasz portfel jeśli chodzi o metraż obsługiwanych projektów w ⅔ pochodzi z sektora magazynowego.

Zdecydowanie rośnie również świadomość zamawiającego. Klient wie o co pyta i oczekuje stabilizacji cen w dłuższej perspektywie nawet 2 – 4 lat. Zablokowanie indeksacji w takim wymiarze jest dziś jednak bardzo trudne ze względu na wysoką inflację, rosnące ceny energii, a także wymagający rynek pracy. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej  staje się coraz większym wyzwaniem . W zależności od potrzeb przebranżawiamy osoby z rynku do tego zawodu, co jednak nie jest łatwe. Co ciekawe specjaliści spoza branży FM wnoszą wiele nowego i wartościowego do naszej pracy, mają bowiem często inną, bardzo cenną perspektywę, która może być ważna dla naszego klienta.

Musimy jednak pamiętać, że główny składnik kosztowy jeśli chodzi o obsługę technicznych kontraktów FMowych, jest związany z wynagrodzeniami, a utrzymanie załóg nie jest dziś zadaniem prostym. Naszym pracownikom proponujemy całą gamę szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, wyposażamy ich w nowoczesne narzędzia pracy, dajemy możliwości rozwoju i zaangażowania w projekty podnoszące ich kompetencje. Oferujemy im również udział w akcjonariacie pracowniczym SPIE, co wzmacnia identyfikację naszych pracowników ze spółką i jest wyrazem zaufania, jakim darzą firmę, a także podnosi poziom zaangażowania w realizowanie naszych wspólnych celów. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby stale rozwijającego się rynku nieruchomości.