KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Marta Woronowicz, A+V Systemy Audiowizualne


Takie rozwiązanie pozwala również na generowanie statystyk dotyczących wykorzystania sali, długości spotkań, liczby uczestników, wykorzystania urządzeń itp., co odgrywa ważną rolę w zarządzaniu zasobami i przestrzenią. W systemie rezerwacji biurek sprawdzają się aplikacje, z których pracownicy mogą korzystać na urządzeniach personalnych, wykorzystujące rzuty pomieszczeń lub czujniki zainstalowane w biurze.

Praca zespołowa w modelu hybrydowym odbywa się za pomocą systemów wideokonferencyjnych w trybie online, umożliwiających łatwą i profesjonalną komunikację, udostępnianie treści i pracę ze wspólnymi materiałami w czasie rzeczywistym, w każdej przestrzeni biura. Do takich narzędzi zaliczamy kamery, głośniki i mikrofon, panel dotykowy oraz kodek wideokonferencyjny z natywnie zainstalowaną wybraną platformą komunikacyjną (np. Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex itp.).

Na pewno już na wczesnym etapie projektu (planowania fit-outu) należy współpracować z integratorem, który wykona koordynację międzybranżową i wyświetli jakiekolwiek ryzyka lub konflikty między instalacjami poszczególnych branż.

To bardzo ważne, aby zaangażować integratora AV do rozmowy o projekcie na jak najwcześniejszym etapie.