KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Monika Bentkowska Country President Sodexo Poland Regional Director Diversity & Inclusion


Wprawdzie od zawsze opieraliśmy naszą ofertę na wieloletnim, również globalnym, know-how, ale to umiejętność zwinnego reagowania na dynamiczne zmiany, wyprzedzanie lub kreowanie trendów, kompleksowe adresowanie potrzeb biznesowego otoczenia (włączając w to również lokalne społeczności i środowisko naturalne), pozwoliły nam utrzymać stabilność finansową i pozycję rynkową – nawet w najtrudniejszych momentach. Rok 2020 był z pewnością wyzwaniem dla naszego biznesu usług żywieniowych, natomiast nasza zdywersyfikowana oferta usług IFM (Integrated Facility Management) – adresująca potrzeby obiektów w czasie lockdownu i definiująca warunki bezpiecznej pracy w „nowej normalności” – pozwoliła nam zacieśnić współpracę z dotychczasowymi klientami, a także pozyskać nowych – w wielu wyróżniających nas na rynku obszarach (m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, Virtual Reality, Asset Management System, bezpieczne usługi żywieniowe w pandemicznej rzeczywistości, czyszczenie i dezynfekcja). W obliczu rosnącej świadomości firm na temat wpływu usług FM na zrównoważone prowadzenie biznesu, a także w świetle nowych potrzeb, które dynamicznie rodzą się po stronie klientów i konsumentów (choćby z zakresu bezpieczeństwa czy szeroko pojmowanego Workplace Management), ze spokojem  patrzymy na przyszłość, nieustannie doskonaląc naszą ofertę. Wierzymy, że przed branżą FM pojawi się wiele okazji do udowodnienia swojej wartości – co z pewnością znajdzie odbicie w kolejnych raportach.