KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Monika Sułdecka-Karaś, Partner i Dyrektor Regionalna w Knight Frank


Nawet ostatni rok pokazał, jak szybko musieliśmy się przestawić ze standardowych spotkań zarówno w naszych zespołach, jak i bezpośrednich kontaktów zawodowych, korzystając z udogodnień technologicznych. Umiejętność odpowiedniej komunikacji i odnalezienia się w tej sytuacji była i jest w dalszym ciągu niezwykle istotna. W moim przekonaniu to właśnie szeroko pojęta komunikacja interpersonalna i połączone z nią odpowiednie techniki, umiejętność aktywnego słuchania czy skuteczne prowadzenie negocjacji będą niezwykle istotnie w dobie rozwoju technologicznego, kiedy coraz więcej dzieje się na portalach społecznościowych i za pośrednictwem poczty e-mail. Ostatnie miesiące pokazały, jak umiejętnie radziliśmy sobie ze stresem i okazywaliśmy empatię, co również jest niezwykle ważne. Z mojego punktu widzenia uniwersalną umiejętnością, która nie straci na znaczeniu, a wręcz jeszcze bardziej zyska na znaczeniu, ma odpowiednia autoprezentacja, zwłaszcza kiedy nasz słuchacz znajduje się po drugiej stronie ekranu.

Z uwagi na naszą pracę opartą na stałej współpracy z innymi ludźmi rozwijanie kompetencji społecznych jest równie ważne jak nabywanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonywaną pracą.