KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Norbert Bartkowiak, CEO Ela-Compil


Aby obsłużyć kompetentnie stanowisko ochrony wyposażone w tyle terminal,i potrzeba znacznie więcej niż jedną osobę, co staje się problemem choćby ze względu na związane z tym koszty. Powszechne zatem staje się stosowanie oprogramowania, za pomocą którego można obsłużyć wszystkie te systemy przez znacznie mniej liczebny personel. Jest to możliwe dzięki zunifikowanemu panelu obsługi, który pozwala skupić się obsłudze na zdarzeniu niezależnie od tego, który system je zgłasza. Podstawą jest integracja ze wszystkimi systemami i urządzeniami, w jakie jest wyposażony dany obiekt. Takie systemy nazywane są systemami „integracyjnymi”, a w bardziej fachowej nomenklaturze systemami klasy PSIM. Przykładem jest system GEMOS, który pozwala kontrolować kilkadziesiąt tysięcy punktów pochodzących z różnych systemów przez jednego operatora. Integracja daje wartość dodaną w postaci funkcjonalności, których nie oferuje żaden system z osobna.