KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Sebastian Brzoza, dyrektor Działu Aplikacji i Wsparcia Technicznego Region Europa Wschodnia, Danfoss Climate Solutions.


Zaawansowane funkcje z obszaru energy management, które oferują napędy NovoCon, sprawiają, że jest to rozwiązanie idealne nie tylko do budynków komercyjnych o wysokich wymaganiach w certyfikacji BREEAM czy LEED, ale też we wszystkich obszarach, gdzie komfort użytkownika czy niezawodność procesu technologicznego przy optymalnym zużyciu energii jest ważnym celem do zrealizowania. Żeby realizacja przebiegała sprawnie i bezkompromisowo na wszystkich etapach, warto skontaktować się z firmą Danfoss w celu omówienia wymagań kolejnych Państwa projektów.
Wymienione wyżej rozwiązania zostały zastosowane w budynku KTW, gdzie doskonale pełnią swoją funkcję.