KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.


W naszej strategii na kolejne 10 lat mówimy o tym, że kluczowy wpływ na dalszy rozwój FM będą miały nowe technologie i zrównoważony rozwój. FM w Polsce to branża, która rozwija się z powodzeniem już od blisko 20 lat. Uważam, że raport to dobry punkt wyjścia do pogłębienia analizy i otwartego dialogu z rynkiem na temat istoty i różnorodności tego rodzaju usług oraz tego, jak z biegiem lat ewoluują. Jak czytamy w raporcie, całkowita wartość rynku usług FM w Polsce w 2019 r. została oszacowana na 117,5 mld PLN, w tym usługi zlecane na zewnątrz to 48,2 mld PLN. Widzimy w tym rynku nawet większy potencjał, ze względu na jego coraz mocniejsze powiązanie z nowymi technologiami.
W Sescom dostarczamy usługi serwisu technicznego oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne – dzisiaj to m.in. IoT, pracujemy też nad technologiami wodorowymi. FM nie może stać z boku zmian – musi aktywnie wspierać biznes. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania to podstawa, ale coraz bardziej istotne jest wsparcie kontrolowania biznesu w zmiennym otoczeniu, zwiększaniu efektywności – w tym energetycznej czy procesowej oraz przewidywanie zdarzeń zanim wystąpią, tak by nie dać się zaskoczyć ani jutro, ani w dłuższej perspektywie.