KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Sylwia Müller Vice President, CEMEA &I CBRE GWS


Jako przykład możemy wskazać największy w skali światowej proces przejęcia przez CBRE GWS w outsourcing usług FM (obsługa techniczna, utrzymanie czystości, ochrona, zarządzanie odpadami) jednej z międzynarodowych, największych firm działających w branży farmaceutycznej.

Inhouse i rozproszone pojedyncze usługi będą dominować tak długo, jak długo firmy FM oferujące usługi zintegrowane nie zdobędą pełni zaufania potencjalnych klientów, funkcjonujących obecnie w takim modelu. To z kolei jest możliwe poprzez systematyczne prezentowanie konkretnych przykładów rozwiązań dla nowych i istniejących klientów, gdzie outsourcing usług cieszy się dużym uznaniem i ma trudny do przecenienia wkład w zabezpieczenie podstawowej działalności biznesowej. Klienci, którzy decydują się przejść na model outsourcingu i powierzyć nam usługi, bardzo doceniają nasze bogate doświadczenie w przeprowadzaniu naszych partnerów przez zmianę oraz umiejętność kreowania wartości dodanej systematycznie, w całym okresie współpracy.