KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Tadeusz Sztop, dyrektor techniczny, Ever Grupa


Nadal jednak musi on odpowiadać na wiele pytań oraz podejmować niełatwe decyzje dotyczące optymalizacji, sposobu wykonania danej czynności i modelu współpracy z innymi obszarami FM. Obsługa techniczna jest zatem elementem scalającym wszystkie procesy zachodzące w obiekcie. Skupia ona jak w soczewce trudności obsługi budynku.

Na rynku istnieje ogromna konkurencja między budynkami, których właściciele starają się pozyskać jak najlepszych najemców. Stąd potrzeba rozwoju, również technologicznego, podążania za trendami oraz działania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ekologii. Na obiekt musimy patrzeć również z perspektywy jego właściciela, który ma określone potrzeby i od firmy świadczącej usługi z zakresu FM oczekuje ich zaspokojenia. Należy pamiętać o tym, że w danej sytuacji może zaistnieć sprzeczność interesów oraz celów właściciela i najemcy. W takiej sytuacji niełatwą rolą FM jest znalezienie optymalnego rozwiązania z uwzględnieniem stawianych przez obie strony wymagań, także tych dotyczących kwestii finansowych.

Jeżeli chodzi o pojawiające się ewentualne problemy branży, na ogół nie dotyczą one tylko samej techniki, a częściej ludzi. Konkretnie – potrzeby ciągłego rozwoju i doskonalenia, która to cecha jest nieodzownym elementem pełnego uczestnictwa w nowoczesnym, stale rozwijającym się procesie FM.