KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Tomasz Kiebus, Business Unit Manager, Rhino


Wybierając rozwiązanie do opomiarowania zużycia mediów, niewątpliwie zawsze warto porównać przynajmniej kilka konkurencyjnych ofert, co nie jest obecnie trudne, bo liczba dostawców rozwiązań telemetrycznych szybko rośnie. Z zasady działanie tych systemów do pewnego momentu jest bardzo podobne. Aspekty, na które zwracają uwagę nasi klienci względem konkurencyjnych rozwiązań, to:
– czy system będzie zainstalowany na komputerze lub serwerze w firmie, czy będzie dostępny w chmurze;
– czy można wykorzystać liczniki, jakie już są użyte w budynku;
– czy w system umożliwia analizę wszystkich danych ze wszystkich liczników albo jak zintegrować rozwiązanie, które już zostało wdrożone do np. analizy zużycia wody, tak aby mieć wszystko w jednym miejscu, we wspólnych raportach.
Warto zwrócić również uwagę na utrzymanie systemu: czy aby obsłużyć nowy licznik w systemie będę potrzebować pomocy specjalisty  –  automatyka, czy mogę to obsłużyć samemu lub zlecić do obsługi zdalnej i czy taka operacja będzie się wiązała z ciągnięciem kilometrów kabli, czy też da się to zrobić na zasadzie plug&play np. w oparciu o komunikację bezprzewodową.