KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Tomasz Ruczaj, Dyrektor Zarządzający VINCI Facilities Polska


Bardzo ważny okazał się poziom cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwach. W spółkach, w których świadomość i potrzeby digitalizacji były wyższe, odnotowano zapewne mniejsze perturbacje w kontynuacji działalności biznesowej. Świadczenie usługi FM opartej na rozwiązaniach PropTech, zaawansowanych CAFM pozwoliły zachować ciągłość procesów wspierających dla klientów. Już od kilku lat w VINCI Facilities Polska świadczymy usługi w oparciu o technologie z elementami BIM4FM, IoT, VR, wciąż je udoskonalamy i reagujemy na potrzeby rynku oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.

Aktualnie borykamy się z kolejnymi wyzwaniami spowodowanymi sytuacją geopolityczną, niewyobrażalnie wysokimi cenami energii, paliw, najwyższą od 20 lat inflacją oraz zakłóconymi łańcuchami dostaw. To wszystko powoduje konieczność szybkiego adaptowania procesów FM do wymagań i oczekiwań klientów. W moim przekonaniu szczególnie teraz widoczna jest istotna różnica w standardach świadczonych usług przez firmy lokalne w porównaniu ze spółkami wywodzącymi się z zagranicznych korporacji. Pamiętajmy, że w Polsce jesteśmy wciąż rynkiem rozwijającym się w kontekście usług FM, stąd sprawdzonych procesów szukamy u zachodnich partnerów.

Jako spółka wywodząca się z koncernu globalnego czerpiemy z najlepszych doświadczeń i praktyk naszych właścicieli i spółek z grupy VINCI. Globalne wytyczne przystosowujemy do lokalnych wymogów w zakresie etyki, antykorupcji, praw człowieka czy aktywności związanych z dbałością o środowisko, minimalizując jednocześnie ślad węglowy.

Możliwości czerpania wzorców, bogatsze doświadczenia w zakresie chociażby polityki ESG, rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej mają spółki z zagraniczną strukturą własności. Na bazie „Manifestu VINCI” nasza własna działalność biznesowa jest zrównoważona i zgodna z zasadami ESG, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w realizacji ich własnych strategii.

W DNA koncernu VINCI, a, co za tym idzie, VINCI Facilities Polska leżą takie zasady, jak zrównoważony rozwój zawodowy czy równość szans w zatrudnieniu. Perspektywa spełniania tych zasad pozwala na budowanie długofalowej polityki zarządzania kompetencjami kadry i przygotowanie planów działania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu reagujemy na trudności w sposób zaplanowany, a dzięki poczuciu działania zgodnie ze strategią gwarantujemy zatrudnienie w stabilnej, przegotowanej na wiele wyzwań firmie. Systematycznie analizujemy potrzeby własnej kadry, wewnętrzną motywację wpływającą na zaangażowanie i dostosowujemy działania wspierające pracowników.

Nieocenionym atutem firm z kapitałem zagranicznym jest wyższy poziom bezpieczeństwa finansowego, np. wysoka wartość i szerszy zakres ubezpieczenia OC, płynność finansowa oraz kapitał inwestycyjny na chociażby rozwój technologii wspierającej biznes czy też realizację strategii M&A.

W VINCI Facilities Polska myślimy globalnie, ale działamy lokalnie – to jedno z haseł przyświecających nam od początku działalności. Źródłem naszego know-how, poza wiedzą zatrudnionych w spółce ekspertów, jest możliwość i otwartość wymiany doświadczeń z kolegami m.in. z Niemiec, Francji, Czech czy Holandii. Czerpiemy z ich doświadczeń, a dzięki temu jeszcze efektywniej wspieramy naszych klientów w realizacji ich potrzeb.