KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Tomasz Smoczyk, kierownik ds. Produktu w C&C Partners


Wynika to z tego, że operator wspomagany sztuczną inteligencją obsługuje zdarzenia wyłącznie z kilku kamer, które zastępują kilkadziesiąt kamer wizyjnych, których i tak nie byłby w stanie obserwować. Innym przykładem rozwiązania stosowanego w obiektach przemysłowych jest wykorzystanie analizy tablic rejestracyjnych w celu zapewnienia sprawnego i kontrolowanego dostępu na teren obiektu, a także optymalizacji procesów logistycznych dzięki rozbudowanemu modułowi awizacji np. iMangerem.
Kolejne możliwości AI to min. wizyjna detekcja nietypowych zdarzeń, takich jak upadek osoby przy pracującej maszynie, weryfikacja założonego kasku ochronnego czy wielopoziomowa autoryzacja dostępu do stref czystych w przemyśle farmaceutycznym poprzez integrację analizy twarzy z systemem kontroli dostępu. Analiza obrazu możliwa jest w trybie „na żywo”, ale także „post factum”, czyli na nagranym już materiale.
Kluczowa jest integracja i zarządzanie systemami bezpieczeństwa za pomocą platformy integracyjnej PSIM z certyfikacją CNBOP umożliwiającą sterowanie systemami przeciwpożarowymi SIUP np. CC Winguard, co w przemyśle jest niesamowicie istotne. System PSIM łączy niepowiązane ze sobą elementy, takie jak. system pożarowy, systemy zarządzania produkcją z systemem CCTV. Dzięki temu system telewizji przemysłowej staje się oczami operatora, a on sam w ustandaryzowanym interfejsie otrzymuje krok po kroku do wykonania zadania wg. ustalonych procedur bez szkodliwej uznaniowości. Tym samym bezpieczeństwo osób i obiektu osób osiąga niespotykanie wysoki poziom.