KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

Tomasz Wojak, CEO Seris Konsalnet


Jest to szczególnie widoczne i istotne dla wyniku finansowego firm branży ochrony, w której pensje pracowników niewiele przekraczają minimalną stawkę wynagrodzenia podnoszoną przez rząd. Droższa praca pracowników oznacza także wyższe koszty dla klienta końcowego – firmy security muszą przełożyć wzrosty tych kosztów na swoich klientów, aby uniknąć utraty rentowności.

Zainteresowanie klientów biznesowych systemami monitoringu systematycznie się zwiększa – w Seris Konsalnet sprzedaż tych usług stabilnie rośnie rok do roku w tempie 30-40 proc. Systemy zdalnego monitoringu sprawdzają się w miejscach, w których praca odbywa się w określonych godzinach i przez część doby nie ma nikogo w danej lokalizacji. Zatem najszybciej rosnącym segmentem sprzedaży tego typu usług są firmy budowalne, które mają zamknięte place budowy oraz obiekty typu hurtownie, składy budowlane, magazyny, salony samochodowe. Monitoring iCCTV jest wtedy realizowany w nocy, poza godzinami pracy. Coraz częściej te systemy są instalowane również w posiadłościach prywatnych.

Inwestycja w system do wideo monitoringu firmy to koszt dla klienta w wysokości od 20-30 tys. zł do 300 tys. zł – w zależności od wielkości lokalizacji. Co może wydawać się zaskakujące, zwrot z takiej inwestycji jest dla klienta stosunkowo szybki – w zależności od liczby etatów pracowników ochrony, które nowy system zastępuje może nastąpić w czasie od siedmiu miesięcy do roku. Koszty inwestycyjne, poniesione przez klienta w pierwszym roku, już nie występują w latach następnych, ponieważ system nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Jeżeli klient zdecyduje się na leasingowanie sprzętu lub zakup na raty, spadek kosztów ochrony widoczny jest od razu.