KOMENTARZ EKSPERCKI cd.

WOJCIECH NIZIO, Regional Brand Activation Manager, Essity


Umożliwia ona wdrożenie gospodarki cyrkularnej w obiektach użyteczności publicznej, co jest kluczowym warunkiem racjonalnego gospodarowania zasobami.

Dodatkowo obecnie prawie 90% opakowań Tork jest wykonywanych z surowców odnawialnych, takich jak papier lub tektura. Do 2025 roku opakowania plastikowe marki Tork będą w 100% nadawały się do odzysku.